Afkortingen

EC-MT: Economie-Moderne Talen
EC-WI: Economie-Wiskunde
LA-MT: Latijn-Moderne Talen
LA-WE: Latijn-Wetenschappen

LA-WI: Latijn-Wiskunde
WE-WI: Wetenschappen-Wiskunde
Humane: Humane Wetenschappen

Lessentabellen 5de en 6de jaar

  EC-MT EC-WI LA-MT LA-WE LA-WI WE-WI Humane
NC Zedenleer/Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Economie 4 4 - - - - -
Latijn - - 4 4 4 - -
Wiskunde 2 6 2 4 6 6 2
Biologie - 2 - 2 2 2 -
Chemie - 1 - 3 1 3 -
Fysica - 1 - 3 1 3 -
Engels 4 2 4 2 2 2 4
Frans 4 3 4 3 3 3 4
Duits 3 - 3 - - - -
Natuurwetenschappen 2 - 2 - - - 2
Gedragswetenschappen - - - - - - 3
Cultuurwetenschappen - - - - - - 3
Seminarie - - - - - - 1
Keuze: Uitbreiding wiskunde 2/0 - 2/0 - - - 2/0
Keuze: Informatica 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0
Keuze: Uitbreiding Nederlands 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0