Afkortingen

EC-MT: Economie-Moderne Talen
EC-WI: Economie-Wiskunde
LA-MT: Latijn-Moderne Talen

LA-WI: Latijn-Wiskunde
WE-WI: Wetenschappen-Wiskunde
Humane: Humane Wetenschappen

Lessentabellen 5de en 6de jaar

  EC-MT EC-WI LA-MT LA-WI WE-WI Humane
NC Zedenleer/Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Nederlands 4
Economie 4 4 - - - -
Latijn - - 4 4 - -
Wiskunde 3 7 3 7 7 3
Biologie - 2 - 2 2 -
Chemie - 1 - 1 3 -
Fysica - 1 - 1 3 -
Engels 4 2 4 2 2 2
Frans 4 3 4 3 3 3
Duits 3 - 3 - - -
Natuurwetenschappen 2 - 2 - - 2
Gedragswetenschappen - - - - - 4
Cultuurwetenschappen - - - - - 4
Filosofie - - - - - 2
Keuze: Uitbreiding wiskunde 1/0 - 1/0 - - 1/0
Uitbreiding Nederlands 0/1 1 0/1 1 1 0/1