Overzicht studierichtingen

Het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls biedt maar liefst 14 verschillende studierichtingen aan!

Eerste graad A-stroom (1ste en 2de leerjaar)

Tweede graad  (3de en 4de leerjaar)

Derde graad  (5de en 6de leerjaar)