De Stad Brussel organiseerde woensdag al voor de vierde keer een beurs waarop scholieren van het vijfde middelbaar een burgerstage konden kiezen. Die is verplicht en moet hen aansporen om zich meer in te zetten in de maatschappij.

De beurs is bedoeld voor leerlingen die school lopen aan de scholen van de Stad Brussel: Het Instituut Anneessens-Funck en het Atheneum Karel Buls. De 90 leerlingen die dit jaar een verplichte burgerstage moeten doen, konden er kiezen uit 27 organisaties, zoals BAZART, Kunst in huis of het Agentschap Integratie en inburgering. De bedoeling van de beurs is dat de leerlingen van gedachten wisselen met mogelijke partnerorganisaties en zo een betere en meer bewuste keuze maken.

In totaal moeten de leerlingen 30 uur vrijwilligerswerk doen in de non-profitsector of bij een openbare dienst. Ze moeten dat ook buiten hun schooluren doen. “Zo moeten ze op een andere manier naar Brussel leren kijken en andere talenten en inzichten verwerven”, zegt schepen van Nederlandstalig Onderwijs Ans Persoons (SP.A). “Het kan ook een eerste stap zijn in een breder engagement. Sommige van de jongeren blijven ook na hun stage actief als vrijwilliger bij hun organisatie.”

Bron: Het Laatste Nieuws, 2 oktober 2019