Valerie Depeet officieel aangesteld als nieuwe directeur

Valerie Depeet neemt deels de fakkel van Dirk Veldeman over.


Valerie Depeet, tot voor kort OKAN-coördinator van het Instituut-Anneessens Funck, is vandaag officieel aangesteld als directeur het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls. Daarmee nemen we voor een stukje afscheid van Dirk Veldeman, haar voorganger, die coördinerend directeur wordt van de scholengemeenschap De Zenne en nog 30% aan ons atheneum als directeur verbonden blijft. De officiële inhuldiging vond plaats onder de auspiciën van Ans Persoons (schepen Nederlandstalig Openbaar Onderwijs – Stad Brussel) & Sandra De Nies (inspecteur-generaal van het Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel) . Het hele KB-team wenst beide directieleden het allerbeste in hun nieuwe functie.